Oferty pracy

Prokurator Okręgowy w Opolu ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Kluczborku.

I.  Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa  w Opolu, ul. Reymonta 24 45-954 Opole

II.   Oznaczenie konkursu – PO IV WOS 1111.2.2020,

III. Liczba wolnych stanowisk:

- 1 etat referenta w Prokuraturze Rejonowej w Kluczborku.

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały następującą ilość punktów:

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 3 marca 2020 r. po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Opolu, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

  1. Hanna Kaczkan
  2. Katarzyna Nowak
  3. Agnieszka Stefaniszyn
  4. Alicja Wątroba
  5. Renata Zazula.

Na podstawie art. 3b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400), ogłaszam konkurs na stanowisko inspektor do spraw płac w Prokuraturze Okręgowej w Opolu.

Na podstawie art. 3b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.