Oferty pracy

Na podstawie art. 3b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.

Na podstawie art. 3b ust. 1 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 25 lipca 2019 roku etapu trzeciego konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz.

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 9 lipca br., po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów na staż urzędniczy, podjęła uchwałę o dopuszczeniu do II etapu konkursu następujące osoby:

I . Nazwa i adres jednostki prokuratury:

Prokuratura Okręgowa  w Opolu, ul. Reymonta 24, 45-954 Opole;

II. Oznaczenie konkursu – PO IV WOS 1111.6.2019;

III. Liczba wolnych stanowisk:

- 1 etat referenta stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Opolu;

Stosownie do brzmienia § 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz.U. z dnia 14 listopada 2016 r. poz.1838) informuję, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na asystenta w Prokuraturze Rejonowej w Opolu jako kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia wskazuję :

Pana Jakuba Albert – w wyniku konkursu zdobył 50 punktów

Oznaczenie konkursu – PO IV WOS 1111.4.2019

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Opolu:

Oznaczenie konkursu – PO IV WOS 1111.4.2019

Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony  w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 9 :00 w Prokuraturze Okręgowej w Opolu ul. Reymonta 24 ( sala konferencyjna).

Po przeliczeniu punktów uzyskanych przez kandydata w II i III etapie konkursu, Komisja podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu na staż urzędniczy do Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich:   Pani  Liliany Mateja.