Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

   W dniach od 18 do 24 lutego tego roku obchodzony jest po raz kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Obchody związane są z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

   W związku z tym, w dniach od 18 do 24 lutego 2019 r., w godzinach urzędowania, we wszystkich jednostkach rejonowych prokuratury okręgu opolskiego, osoby będące ofiarami przestępstw mogą uzyskać bezpłatne informacje o swoich prawach, w ramach pełnionych w prokuraturach dyżurów.

   Szczegółowe informacje na temat czasu pełnienia dyżurów będą umieszczone na tablicach ogłoszeń poszczególnych jednostek.

   Na naszej stronie internetowej w zakładkach pokrzywdzony oraz ofiara przestępstwa znajdują się informacje na temat praw pokrzywdzonych oraz instytucji lub osób świadczących pomoc pokrzywdzonym, a także nadzorujących lub koordynujących działania służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie całego kraju.

 

Dyżury w jednostkach prokuratur:

 - Prokuratura Rejonowa w Brzegu:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 18-22 lutego w godzinach 9.00 - 13.00;

- Prokuratura Rejonowa w Głubczycach:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 18-22 lutego w godzinach 7.30 - 15.30;

- Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie-Koźlu:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniu 18 lutego w godzinach 8.00 - 16.30, a w dniach 19-22 lutego w godzinach 8.00 - 15.00;

- Prokuratura Rejonowa w Kluczborku:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 18-22 lutego w godzinach 9.00 - 15.00;

- Prokuratura Rejonowa w Nysie:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 18-22 lutego w godzinach 10.00 - 15.00

  (w dniu 18.02 prok. Anna Trybulska Zamoroka pok. nr 7, w dniu 19.02 prok. Beata Niedziela pok. nr 6, w dniu 20.02 prok. Joanna Prochoń pok. nr 11, 21.02 prok. Sebastian Litwin pok. nr 6, 22.02 prok. Kamila Orszak pok. nr 9);

- Prokuratura Rejonowa w Oleśnie:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniu 18 lutego w godzinach 7.30 - 16.30, a w dniach 19-22 lutego w godzinach 7.30 - 15.00;

- Prokuratura Rejonowa w Opolu:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 18-22 lutego w godzinach 8.30 - 15.00, w dniu 23 lutego w godzinach 10.00 - 13.00

   ( w dniu 18.02 asesor Jolanta Pawliniak, w dniu 19.02 asesor Tomasz Trojszczak, w dniu 20.02 asesor Iwona Stojek, 21.02 asystent prok. Justyna Łysy, 22.02 asystent prok. Marcin Sikorski, 23.02 prok. Agnieszka Charciarek);

- Prokuratura Rejonowa w Prudniku:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniach 18-22 lutego w godzinach 8.00 - 15.00;

- Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich:

   Prokuratorzy i asesorzy będą przyjmować interesantów w dniu 18 lutego w godzinach 8.00 - 16.30, a w dniach 19-22 lutego w godzinach 8.00 - 15.30 oraz w dniach 23-24 lutego w godzinach 8.00 - 10.00.