Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników, prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej w Opolu i podległych jej jednostek oraz ich współmałżonków/ partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci".