Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), Prokuratura Okręgowa w Opolu ogłasza przetarg na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego.