Ogłoszenie o składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania lub sprzedaży