Ogłoszenie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Opolu

Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu, stwierdziła, że osoby które przystąpiły i ukończyły go za wykonane zadania otrzymały  następującą ilość punktów:

  1. Berent Katarzyna - zadanie 1 - 2 pkt., zadanie 2 - 1,5 pkt., zadanie 3 - 2 pkt., zadanie 4 - 1,5 pkt., zadanie 5 - 1 pkt. - łącznie 8 pkt.;
  2. Deja Agata - zadanie 1 - 2 pkt., zadanie 2 - 2 pkt., zadanie 3 - 2 pkt., zadanie 4 - 1 pkt., zadanie 5 - 0 pkt. - łącznie 7 pkt.;
  3. Miehówka Sandra - zadanie 1 - 2 pkt., zadanie 2 - 1,5 pkt., zadanie 3 - 2 pkt., zadanie 4 - 0 pkt., zadanie 5 - 0 pkt. - łącznie 5,5 pkt.

Do II etapu nie przystąpiły: Pani Anita Pilarska oraz Maria Reszczyńska.

III etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2018 r. roku, a jego rozpoczęcie zaplanowano o godzinie 9.00, p. 26 (I piętro) - Prokuratury Okręgowej w Opolu, ul. Reymonta 24.

Do III etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

  1. Berent Katarzyna,
  2. Deja Agata,
  3. Miechówka Sandra.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są zagadnienia określone w § 7.3. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r., w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i w prokuraturze (Dz. U. z 2008r. Nr 21 poz. 129).

Na zakończenie informuję, że wynagrodzenie, które otrzyma osoba zakwalifikowana na staż urzędniczy wynosić będzie 2.200 zł brutto miesięcznie.

 

Za Komisję:

Sekretarz Komisji

Referendarz  Katarzyna Zienkiewicz