Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Rejonowej w Brzegu ul. Bolesława Chrobrego 33

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje, że posiada  zużyte  składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, sprzedaży lub darowizny określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Jednostki, podmioty lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników, mogą zgłaszać pisemne oferty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.04.2017r. podając wykaz przedmiotów ( ze wskazaniem nazwy składnika, jego numeru inwentarzowego) do dnia 25 września 2019 roku:

- za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres:

               Prokuratura Okręgowa w Opolu,

               ul .Reymonta 24, 45-066 Opole

- osobiście przez pozostawienie wniosku na biurze podawczym Prokuratury   Okręgowej w Opolu (pok. nr 3)

 

Niepełne dane we wniosku skutkować będą nierozpatrzeniem wniosku.

Składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Prokuratury Rejonowej

w Brzegu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.:774162035).                                              

Załączniki: