Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego będących na stanie Prokuratury Rejonowej w Nysie

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 729) Prokuratura Okręgowa w Opolu informuje, że posiada  zużyte  składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek, sprzedaży lub darowizny określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Jednostki, podmioty lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników, mogą zgłaszać pisemne oferty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4.04.2017r. podając wykaz przedmiotów ( ze wskazaniem nazwy składnika, jego numeru inwentarzowego) do dnia 16 lipca 2019 roku:

  • za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres: Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul .Reymonta 24, 45-066 Opole
  • osobiście przez pozostawienie wniosku na biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Opolu (pok. nr 3)

Niepełne dane we wniosku skutkować będą nierozpatrzeniem wniosku.

Składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Nysie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 77 43 32 462).