Zarządzenie w sprawie nieprzyjmowania interesantów w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Prokuraturze Okręgowej w Opolu

Na podstawie art. 23 § 2 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 740, ze zm.), § 55.2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2017 r. poz. 1206 ze zm.) oraz polecenia Prokuratora Krajowego z dnia 10 marca 2020 r., nr PK I BP 024.8.2020.                  

§ 1.1. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego, a nadto stosownie do wytycznych wydawanych w tym zakresie przez służby sanitarne, w celu ograniczenia możliwości zainfekowania osób zatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej w Opolu przedłużam do dnia 30 kwietnia 2020 r. zakaz przyjmowania interesantów.

2. W przypadku osób wezwanych, a nadto w wyjątkowych wypadkach o przyjęciu interesanta decyduje osoba kierująca daną komórką organizacyjną w Prokuraturze Okręgowej w Opolu, po uprzednim uzyskaniu informacji o powodach i celu wizyty  interesanta.

3.Interesantom umożliwia się nawiązanie kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 77 4001200 albo drogą elektroniczną pod adresem sekretariatpo@opole.po.gov.pl .

§ 2.1. Ewidencję przyjęć interesantów prowadzi pracownik ochrony.

 2. Wzór ewidencji przyjęć interesantów określa załącznik nr 1.

§ 3. Prokuratura Okręgowa w Opolu nie pokrywa kosztów związanych z nieprzyjmowaniem interesantów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prokurator Okręgowy

Liliana Kapera-Kopczyk